Tin cậy

Hill Climb Racing 2

official-app
92.36MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 1.22.2 2 tuần trước

Mô tả của Hill Climb Racing 2

From the Creators of the Original Hill Climb Racing Game Comes Hill Climb Racing 2! It's Bigger, It's Better And It's Much Much Funner!? Play the Top Free Time Killer Racing Game!

Check out the latest major update video:

https://www.youtube.com/watch?v=DxxUiZQF9Ek

Features:

• 🏆 Events - Compete and Win in Weekly Multiplayer Events!

• 🚗 Unlock - Unlock Cars and Choose the Best One for Your Racing Style!

• 🔧 Upgrade - Top the Performance of the Cars You Compete With!

• 🔧 Tune - Choose & Upgrade 14+ Unique Tuning Parts!

• 🎩 Customize - Create Cool Characters and Awesome Cars!

• ⛰️ Explore - Race in Various Environments: on Dirt, Asphalt, Snow and more!

• 👍 Great Graphics - Optimized for high and low resolution devices

• 💗 Social - Challenge Your Friends and Top Their Records!

• 🏆 Compete - Climb the Leaderboards, Win Races and Become the Best!

Kill Time Racing with Awesome Cars: The Original Jeep, Motocross, Supercar and 13 more!

Hill Climb Racing 2 is a free to play game but there are optional in-app purchases available.

Remember that we're always reading your feedback and are hard at work creating new original content: new cars, bikes, cups, tracks, features and games. And of course fixing any bugs you may find. So we'd really appreciate if you'd report what you like or dislike and any issues you may have with the game to support@fingersoft.net, please include your device make and model.

Follow Us: 🔍

* Facebook: https://www.facebook.com/Fingersoft

* Twitter: @fingersoft

* Web: https://www.fingersoft.net

* Instagram: https://www.instagram.com/hillclimbracing_official

Terms of Use: http://fingersoft.net/eula

Privacy Policy: http://fingersoft.net/privacy

Hill Climb Racing™️ is a registered trademark of Fingersoft Ltd. All rights reserved.

Từ những người sáng tạo của trò chơi đua xe leo đồi ban đầu đi kèm Hill Climb Racing 2! Nó lớn hơn, nó tốt hơn và có nhiều thú vị hơn !? Chơi trò chơi đua xe miễn phí thời gian hàng đầu!

Xem video cập nhật chính mới nhất:

https://www.youtube.com/watch?v=DxxUiZQF9Ek

Tính năng, đặc điểm:

• 🏆 Sự kiện - Cạnh tranh và giành chiến thắng trong các sự kiện nhiều người chơi hàng tuần!

• 🚗 mở khóa - mở khóa xe và chọn một trong những tốt nhất cho phong cách đua xe của bạn!

• 🔧 nâng cấp - đầu hiệu suất của những chiếc xe bạn cạnh tranh với!

• 🔧 Tune - Chọn và nâng cấp 14 + Unique Tuning Parts!

• 🎩 Tùy chỉnh - Tạo nhân vật tuyệt vời và những chiếc xe tuyệt vời!

• ⛰️ Khám phá - Cuộc đua trong các môi trường khác nhau: trên Dirt, Asphalt, Snow và nhiều hơn nữa!

• 👍 Đồ họa tuyệt vời - Tối ưu hóa cho các thiết bị có độ phân giải cao và thấp

• 💗 xã hội - thách thức bạn bè của bạn và đầu hồ sơ của họ!

• 🏆 Cạnh tranh - Trèo lên bảng xếp hạng, giành chiến thắng các cuộc đua và trở thành người giỏi nhất!

Giết thời gian đua xe với những chiếc xe tuyệt vời: Jeep nguyên bản, Motocross, siêu xe và 13 xe khác!

Hill Climb Racing 2 là một trò chơi miễn phí để chơi nhưng có tùy chọn mua trong ứng dụng có sẵn.

Hãy nhớ rằng chúng tôi luôn đọc phản hồi của bạn và nỗ lực tạo ra nội dung gốc mới: xe ô tô mới, xe đạp, ly, bản nhạc, tính năng và trò chơi. Và tất nhiên sửa chữa bất kỳ lỗi nào bạn có thể tìm thấy. Vì vậy, chúng tôi thực sự đánh giá cao nếu bạn muốn báo cáo những gì bạn thích hoặc không thích và bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải với trò chơi support@fingersoft.net, vui lòng bao gồm thiết kế và mô hình của bạn.

Theo chúng tôi: 🔍

* Facebook: https://www.facebook.com/Fingersoft

* Twitter: @fingersoft

* Web: https://www.fingersoft.net

* Instagram: https://www.instagram.com/hillclimbracing_official

Điều khoản sử dụng: http://fingersoft.net/eula

Chính sách bảo mật: http://fingersoft.net/privacy

Hill Climb Racing ™ ️ là thương hiệu đã đăng ký của Fingersoft Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Hill Climb Racing 2

2.84
76
5
0
4
44
3
0
2
8
1
24

Đánh giá Hill Climb Racing 2

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Hill Climb Racing 2, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng official app
Cửa hàng official-app 1.17k 1.12M

Thông tin APK về Hill Climb Racing 2

Phiên bản APK 1.22.2
Khả năng tương thích Android 4.2.x+ (Jelly Bean)
Lập trình viên Fingersoft
Chính sách riêng tư http://www.fingersoft.net/privacy.html


Tải về Hill Climb Racing 2 APK
Tải về